Normativa i sol·licitut

Les barraques són les 23 parades gestionades per les entitats cíviques de la ciutat. La concessió és de caràcter rotatori per donar-hi cabuda a totes les entitats i està cogestionada per l’Ajuntament i la Comissió de la Copa, que alhora està integrada per membres de les diferents entitats de la ciutat.

Calendari 2014:
Del 9 al 21 de juny, terminis presentació instàncies de les entitats
que volguin optar a barraca.
El 27 de juny, enviament de requeriments en el cas que fos necessari.
Del 28 al 10 de juliol, termini presentació dels requeriments.
22 de juliol, sorteig de les entitats i lloc d’ubicació de la barraca.
Normativa de les barraques de La Copa 2014

Full sol·licitut de barraques 2014

Informació pàgina web de l’Ajuntament de Girona